ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΙΤΑΛΙΑ

Ολοκληρώθηκε η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΙΤΑΛΙΑ» με έδρα την Πιατσέντσα της Ιταλίας. Η λειτουργία της εταιρείας είναι αμιγώς εμπορική και απευθύνεται κυρίως στην αγορά της Ιταλίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΙΤΑΛΙΑ
Via Emilia Parmense, 198/d – 29122 PIACENZA
P.IVA : 01762610333
Office.+3905231724599
Email. sales@karatzis.it
Pec: karatzis@pec.it
Website: www.karatzis.it