ΣΠΙΘΑΡΘΙ

Το φωτοβολταϊκό πάρκο «ΣΠΙΘΑΡΘΙ» είναι εγκατεστημένης ισχύος ενός (1) MW. Βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Νεοχωράκι Θήβας ,στο νομό Βοιωτίας.  Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του πάρκου ανέρχεται σε 1.600.000 KWh ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκπομπή 1.200 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα.  Το σύνολο του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΦΒ σταθμού είναι γερμανικής προέλευσης.

Φωτογραφικό υλικό