ΡΕΖΑ

Το φωτοβολταϊκό πάρκο «ΡΕΖΑ» είναι εγκατεστημένης ισχύος δύο (2) MW. Βρίσκεται και αυτό κοντά στην κοινότητα Νεοχωράκι Θήβας,στο νομό Βοιωτίας. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του πάρκου ανέρχεται σε 3.300.000 KWh ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκπομπή 2.475 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Το σύνολο του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΦΒ σταθμού είναι γερμανικής προέλευσης.

Φωτογραφικό υλικό