ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Στην Κρήτη έχουν εγκατασταθεί 4 Φωτοβολταϊκά πάρκα επί στέγης συνολικής ισχύος 320KW (80KW έκαστο).

Τα τρία Φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στις στέγες των εργοστασίων της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ενώ το τέταρτο βρίσκεται στο δώμα του πρώτου εργοστασίου της εταιρείας, στον οικισμό Μελιδοχώρι, στο κέντρο του νομού Ηρακλείου.Το κάθε πάρκο είναι αυτόνομο με πανομοιότυπο εξοπλισμό. Το σύνολο του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΦΒ σταθμού είναι γερμανικής προέλευσης.Η ετήσια παραγωγή ενέργειας όλων των πάρκων της Κρήτης ανέρχεται σε 560.000 KWh ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκπομπή 420 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα.

Φωτογραφικό υλικό