ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για την παρακολούθηση της παραγωγής και την ασφάλεια των Φωτοβολταϊκών σταθμών έχει εγκατασταθεί υπερσύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας και καμερών που επιτρέπει σε real time χρόνο παρακολούθηση παραγωγής (24/7) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί για την αξιοπιστία των συστημάτων σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ η επιλογή των συστημάτων τηρεί κριτήρια χαμηλής κατανάλωσης δεδομένου ότι η ενέργεια που παράγεται καθημερινά, πρέπει να πωλείται και όχι να καταναλώνεται στο χώρο παραγωγής. Τα συστήματα αποτελούνται από κλειστό κύκλωμα καμερών για την παρακολούθηση, μετάδοση και καταγραφή εικόνας, από αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης για τη σήμανση συναγερμού και από ολοκληρωμένο δίκτυο επικοινωνιών για μετάδοση δεδομένων.

Από τις εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου παρέχονται διαγνωστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Συλλογή δεδομένων παραγωγής ενέργειας και μικροκλίματος για κάθε Φωτοβολταϊκό Σταθμό ξεχωριστά και αποθήκευση των παραμέτρων απόδοσης και κλίματος (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία περιβάλλοντος, κ.α.) για στατιστική ή άλλη χρήση.
  • Συλλογή στοιχείων και αποθήκευση προβλημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις Υπηρεσίες Διορθωτικής – Επεμβατικής Συντήρησης.
  • Διάγνωση δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη ελαττωμάτων.
  • Απομακρυσμένη επίβλεψη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
  • Συνεχής καταγραφή εικόνας στο DVR (καταγραφικό) που βρίσκεται εντός του κάθε  φωτοβολταϊκού πάρκου, με δυνατότητα απομακρυσμένης αναπαραγωγής προηγούμενων καταγραφών των δεκαπέντε (15) τουλάχιστον προηγούμενων ημερών.
  • Απομακρυσμένη μετάδοση εικόνας και συναγερμών από κάθε Φωτοβολταϊκό Πάρκο.
  • Συντονισμός με την Αστυνομία, Πυροσβεστική και άλλα όργανα και Αρχές