ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με δεδομένο τον ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό του ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ, το επίπεδο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της εμπορικής τους επιτυχίας.

Οι παραγωγικές μονάδες του ομίλου είναι πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς κύρους για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ο όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ εφαρμόζει ένα άριστα οργανωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας που όχι μόνο ικανόποιούν αλλά συχνά ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη.

Η ποιότητα των διχτυών της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. διασφαλίζεται με προσεκτικούς ελέγχους σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των εργοστασίων του ομίλου διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ελέγχων σχετικών με τα παραγόμενα προϊόντα. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται πρότυπα συστήματα ασφάλειας τροφίμων καθώς και εξειδικευμένα πρότυπα για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων.

Τα πρότυπα που εφαρμόζονται είναι:

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής

«Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία των ελαστικών διχτύων συσκευασίας κρεάτων και αλλαντικών και των πλαστικών διχτύων για αγροτικές εφαρμογές».

Φορέας πιστοποίησης: Hellenic Lloyd's

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων HΑCCP με πεδίο εφαρμογής

«Την παραγωγή και αποθήκευση των ελαστικών διχτύων συσκευασίας κρεάτων και αλλαντικών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.

Φορέας πιστοποίησης: Hellenic Lloyd's

Αγγλικό πρότυπο BRC /IOP με πεδίο εφαρμογής

«Την παραγωγή διχτύων συσκευασίας για κρέας και προϊόντα κρέατος και για την παραγωγή πλαστικών σακιών / διχτύων για αγροτικές εφαρμογές ».

Φορέας πιστοποίησης: Hellenic Lloyd's

Kosher Certification

Φορέας Πιστοποίησης: London Beth Din Kashrut Division (KLBD)

 

Πιστοποιητικά φωτοβολταϊκών πάρκων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 62446: 2009 .

Φορέας πιστοποίησης: TUV Austria
 

  • Διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MWp στη θέση Σπιθάρθι Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας
  • Διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MWp στη θέση Κόνιζος Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας
  • Διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MWp στη θέση Χουνδρή Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας
  • Διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MWp σε στέγη Βιομηχανοστασίου στο 5ο χλμ Π.Ε.Ο Λάρισας–Αθηνών

 


 

Φωτογραφικό υλικό