ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ PLUSPACK

Η εταιρία μας δραστηριοποιείτε στην ανακύκλωση πλαστικών συμβάλλοντας  ενεργά στη προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό έχει εγκαταστήσει σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης με δυναμικότητα 2000 τόνους το έτος. Η πλειονότητα των ανακυκλωμένων υλικών χρησιμοποιούνται στη παραγωγή ειδών συσκευασίας(πλαστικές τσάντες, σακούλες απορριμμάτων) της εταιρίας ενώ τα υπόλοιπα προμηθεύουν εργοστάσια στην Ελλάδα για διάφορες χρήσεις(σωλήνες άρδευσης, πλαστικών δεξαμενών κτλ)

Το 2011 βραβεύτηκε με τον έπαινο πράσινης επιχείρησης από το Εμπορικό Επιμελητήριο αποδεικνύοντας την στρατηγική θέση της εταιρίας για το περιβάλλον.