ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Όμιλος Καράτζη άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 με την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων σε Κατερίνη, Λάρισα, Βοιωτία και Ηράκλειο τα οποία έχουν εγκατεστημένη ισχύ μεγέθους 15 MW. Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και διακρίνοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, ο Όμιλος Καράτζη δεν θα μπορούσε παρά να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικά κλάδους στην ελληνική και διεθνή οικονομία.