ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Από την ίδρυση του ομίλου μας πριν από 30 χρόνια, οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της επιτυχημένης πορείας της επιχείρησης μας.

Το εργατικό μας δυναμικό αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για τα επιτεύγματα του παρελθόντος μας, ένα καίριο στοιχείο για την τρέχουσα ανάπτυξη και το σημαντικότερο, ένα βασικό πλεονέκτημα για το μέλλον μας.

Είμαστε δεσμευμένοι για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και ανταποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι μας έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να επιτύχουν και να δημιουργήσουν μακροχρόνιες καριέρες μαζί μας.

Η φιλοσοφία του ομίλου ως προς τους εργαζομένους του, αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την προσέλκυση και τη διατήρηση των πιο δημιουργικών και υψηλών προσόντων επαγγελματιών στην αγορά, παρέχοντάς τους τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαπρέψουν.

Ταυτόχρονα, είμαστε δεσμευμένοι να δώσουμε στους νέους την ευκαιρία να θέσουν μια σταθερή βάση για τη μελλοντική καριέρα τους, μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την παροχή εμπειρίας σε μια εργασιακή κουλτούρα που ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων, προωθεί τη θετική σκέψη και ενθαρρύνει καινοτόμες πρακτικές.

Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος απασχολεί περίπου 900 εξειδικευμένους επαγγελματίες και αναγνωρίζουμε την εξαιρετική απόδοση του κάθε ενός από αυτούς. Είναι μέσα από την ατομική τους εμπειρία, το ταλέντο τους και την αφοσίωση τους, ότι ο όμιλος μας είναι σε θέση να επιτύχει την ηγετική θέση που κατέχει σήμερα.