ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η έδρα του Ομίλου Εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου μαζί με δύο(2) εγκαταστάσεις παραγωγής και ένα(1) ξεχωριστό κέντρο διανομής.

Με κοινή δυναμικότητα 13.000 τόνων ετησίως και κοινή επιφάνεια που υπερβαίνει τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κέντρο διανομής), οι Βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή σωληνωτών δικτύων, διχτύων τυλίγματος άχυρου και φιλμ περιτυλίγματος παλετών.

Τα εργοστάσια είναι πιστοποιημένα με τα πλέον αυστηρά στάνταρ περιλαμβανομένων των BRC/IoP, BS EN ISO9001:2008, BS EN ISO 22000:2005

Φωτογραφικό υλικό
0