ΚΟΝΙΖΟΣ

Το φωτοβολταϊκό πάρκο «ΚΟΝΙΖΟΣ» είναι εγκατεστημένης ισχύος δύο (2) MW. Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Θήβας στην περιοχή Τάχυ,στο νομό Βοιωτίας. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του πάρκου ανέρχεται σε 3.250.000 KWh ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκπομπή 2.437 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Το σύνολο του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΦΒ σταθμού είναι γερμανικής προέλευσης.

Φωτογραφικό υλικό