ΛΑΡΙΣΑ

Στη στέγη του εργοστασίου της εταιρείας Καράτζη Α.Ε. στη Λάρισα είναι εγκατεστημένο ένα από τα μεγαλύτερα ΦΒ πάρκα επί στέγης στην Ελλάδα. Το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι εγκατεστημένης ισχύος ενός (1) MW. Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Λάρισας και καλύπτει σχεδόν όλη τη στέγη του εργοστασίου έκτασης 18 στρεμμάτων. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του πάρκου ανέρχεται σε 1.500.000 KWh ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκπομπή 1.125 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Το σύνολο του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΦΒ σταθμού είναι γερμανικής προέλευσης.

Φωτογραφικό υλικό