ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατηγορία προϊόντος
ΔΙΧΤΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Προτεινόμενο προϊόν

Το νέο πατενταρισμένο Φθορίζον Δίχτυ Ασφαλείας της Καράτζη Α.Ε. είναι ξεκάθαρα ορατό, καθώς περιλαμβάνει φθορίζουσες ταινίες με δυνατότητα ορατότητας 800cpl.
Προειδοποιητικά φώτα και έξτρα οδική σήμανση δεν είναι πλέον απαραίτητα. Για την τοποθέτησή τους και για σταθερότητα χρησιμοποιούνται απλές και ελαφριές κολόνες αντί για τις κοινές βαριές κολόνες και τα άβολα εμπόδια.
Σε αντίθεση με τα βαριά δίχτυα, το Φθορίζον Δίχτυ Ασφαλείας είναι εύκολο να ξαναγίνει ρολό, να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπρόσθετα, σημειώνεται σημαντική εξοικονόμηση στα έξοδα συντήρησης.

Το Φθορίζον Δίχτυ Ασφαλείας αποτελεί τη λύση
• Αισθητά ορατό τη νύχτα
• Εύκολο στην εγκατάστασή του
• Άφθαρτο
• Απλές ελαφριές κολόνες
• Εύκολο στη μεταφορά
• Εύκολο να ξαναγίνει ρολό, να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί

Φωτογραφικό υλικό