ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικά Μέλη

Αντώνιος Καράτζης του Μιλτιάδη - Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνά Καράτζη του Χαριλάου - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μαρία Καράτζη του Μιλτιάδη -  Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα – Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ηλίας Καλαθάς του ΑναστασίουΕκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μη εκτελεστικά Μέλη

Ελευθέριος Αντωνακάκης του Κωνσταντίνου - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ιάσωνας Παπαστεφανάκης του Εμμανουήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Φανούριος Ζαμπετάκης του Μιχαήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεώργιος Βενέρης του Βασιλείου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.