ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεβασμός για το περιβάλλον

Εφαρμόζουμε αυστηρές, περιβαλλοντικά υπεύθυνες κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις φάσεις της παραγωγής μας, ενώ παράλληλα επιμορφώνουμε το εργατικό δυναμικό μας σχετικά με την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Προάγουμε την ανακύκλωση. Ανακυκλώνουμε όλα τα απορρίμματα της παραγωγής μας σε κάθε μονάδα παραγωγής που λειτουργούμε. Τα κεντρικά μας γραφεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού της τοπικής κοινότητας. Έχουμε επίσης εφαρμόσει το πρότυπο EN ISO 14001:2004 για το περιβάλλον.

 

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της φύσης

Η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ενεργή από το 1951, είναι υπεύθυνη για το χαρακτηρισμό Πάρκων Εθνικής Φυσικής Κληρονομιάς, Εθνικών Πάρκων Υγροτόπων Ραμσάρ, καθώς και για την προστασία διαφόρων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

 

Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών.

Το πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένα οικολογικό σήμα που απονέμεται σε πάνω από 3650 παραλίες και μαρίνες σε 44 χώρες σε όλη την Ευρώπη, τη Νότια Αφρική, το Μαρόκο, την Τυνησία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Βραζιλία, τον Καναδά και την Καραϊβική.

 

Το πρόγραμμα Πράσινο Κλειδί

Το Πράσινο Κλειδί είναι ένα εθελοντικό σήμα οικολογικής ποιότητας για τουριστικές εγκαταστάσεις που προάγουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και που σαν στόχο έχει να συμβάλει στον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών μέσω της βράβευσης και παροχής συμβουλών σε εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν σωστές πρωτοβουλίες. Το Πράσινο Κλειδί ξεκίνησε στη Δανία το 1994 και υιοθετήθηκε από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 2002. Από τότε έχει εξαπλωθεί σε 12 χώρες και συνεχίζει να εξαπλώνεται. Το Πράσινο Κλειδί επιμορφώνει και δίνει τη δύναμη στους τουριστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των αρχών, των επισκεπτών και των τοπικών κοινοτήτων, να αλλάξουν μη βιώσιμες συμπεριφορές και να συμμετέχουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983. Έχει σαν στόχο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους μέσα από την επιτόπια έρευνα, τη διαχείριση, τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αποκατάσταση.

Legambiente

Μία ιταλική οικολογική ομάδα που σαν στόχο έχει να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος σε μία στέρεη επιστημονική βάση δεδομένων με ρεαλιστικές και εφικτές εναλλακτικές λύσεις, μέσω της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των πολιτών. Το καθάρισμα του προγράμματος βρήκε ισχυρή υποστήριξη μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων μερών στην περιοχή της Μεσογείου.

 

Cretaquarium

Το Ενυδρείο Κρήτης αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Θαλασσόκοσμος, του μεγαλύτερου κέντρου έρευνας, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας στη Μεσόγειο. Ο Θαλασσόκοσμος καταλαμβάνει έκταση άνω των 60 στρεμμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Ενυδρείο Κρήτης συνεργάζεται στενά με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το οποίο αποτελεί το εθνικό εργαστήριο της Ελλάδας για κάθε είδος θαλάσσιας έρευνας, φυσικής ωκεανογραφίας, θαλάσσιας γεωλογίας, πρόβλεψης κυμάτων, παράκτιας γεωμορφολογίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας βιολογίας, θαλάσσιας γενετικής και εγχώριων υδάτων.