ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ

Μια εθελοντική συνεργασία για το κοινό καλό

Θεωρούμε τη συμμετοχή μας σε διάφορους οργανισμούς δημόσιου συμφέροντος, των πολιτών και των συλλόγων των πρωτοβουλιών, ως μια συνεχή εθελοντική συνεργασία. Η συμβολή του Ομίλου μας εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών, πόρων και δεξιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την ευαισθητοποίηση προς την υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε μια ευρεία ποικιλία τομέων, μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

 

Action Aid

Η Action Aid είναι μια διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση, σε συνεργασία με πάνω από 25 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 40 χώρες. Η Action Aid στηρίζει την απαίτηση των ανθρώπων για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τα τρόφιμα, τα δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης, την ασφάλεια σε περιόδους συγκρούσεων και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η ζωή και αξιοπρέπεια στο πρόσωπο του HIV και του AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Γιατροί χωρίς σύνορα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) είναι μια διεθνής ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε από γιατρούς και δημοσιογράφους στη Γαλλία το 1971 και είναι πια ανοικτή σε όλα τα άλλα επαγγέλματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της. Σήμερα, οι ΓΧΣ παρέχουν βοήθεια σε σχεδόν 60 χώρες σε ανθρώπους των οποίων η επιβίωση απειλείται από τη βία, παραμέληση, ή καταστροφή, κυρίως λόγω ένοπλων συγκρούσεων, επιδημιών, υποσιτισμού, από φυσικές καταστροφές η του αποκλεισμού από την υγειονομική περίθαλψη.

 

Φιλοζωική Ομάδα Κρήτης

Η Φιλοζωική Ομάδα Κρήτης ιδρύθηκε το 1995 για να παρέχει φροντίδα για τα ζώα που έχουν ανάγκη. Η αποστολή της Φιλοζωικής Κρήτης είναι η βελτίωση της κατάστασης και της ευημερίας των ζώων μέσω εμπνευσμένης κοινωνικής αλλαγής, την διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσα από το όραμά της για «έναν κόσμο στον οποίο τα ζώα και το περιβάλλον είναι σεβαστά και προστατεύονται».

 

ΜΕΡΙΜΝΑ

Η ΜΕΡΙΜΝΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με πρωταρχικό στόχο τη φροντίδα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια, απώλεια ή θάνατο. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1995 και είναι ο μοναδικός οργανισμός στη χώρα που προσφέρει εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη. Η ΜΕΡΙΜΝΑ παρέχει επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών

Ιδρυθείς στις αρχές του 1993 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών έχει ως στόχο να προωθήσει μέτρα για την προστασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των τυφλών.

 

18 & Άνω

Κέντρο αποκατάστασης εθισμού στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ και στο internet που ιδρύθηκε το 1969. Παρέχει εξειδικευμένη εθελοντική βοήθεια ανοικτή σε τοξικομανείς και προγράμματα αποκατάστασης που εκτελούνται από μια ομάδα εκπαιδευμένων θεραπευτών, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας και πρώην χρήστες.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι μέρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, της μεγαλύτερης ΜΚΟ στον κόσμο, και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ και σύνθετο δίκτυο κοινωνικού ενδιαφέροντος προγραμμάτων που πραγματοποιούνται κυρίως μέσα από το έργο των εθελοντών που συμμετέχουν στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και σε δραστηριότητες αντιμετώπισης καταστροφών.

Οι κύριοι τομείς της δραστηριότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού περιλαμβάνουν την κοινωνική υποστήριξη και ένταξη των προσφύγων, την ανακούφιση από καταστροφές, τις υπηρεσίες διάσωσης, μαθήματα πρώτων βοηθειών, αγωγής υγείας και τα προγράμματα της υγειονομικής περίθαλψης, τα προγράμματα κατάρτισης νοσοκόμων, τηλεφωνικές γραμμές παροχής βοήθειας, βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ψυχολογική υποστήριξη για εκείνους που έχουν ανάγκη.

 

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία παρέχει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα στήριξης που σχετίζονται με τον καρκίνο. Κεντρική αποστολή του είναι να δημιουργήσει την ευαισθητοποίηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στην Ελλάδα προκειμένου να προωθήσει τα οφέλη από τις τακτικές εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
Συνεργασία για την εκπαίδευση. Η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. είναι ένας ενεργός υποστηρικτής του επιστημονικού έργου φημισμένων ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα.

 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ιδρυθέν το 1983, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα με καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, χάρη στην υψηλού αντίκτυπου ς έρευνας του και την πολύτιμη κοινωνική και οικονομική προσφορά του. Τα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και Ερευνητικά Ινστιτούτα του βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που βρίσκεται στις πόλεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, ιδρύθηκε το 1973. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 5 Σχολές και 17 Τμήματα, έχει 23.502 φοιτητές (13.911 σε προπτυχιακό επίπεδο και 9.591 σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και 714 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Διαθέτει σημαντική φήμη, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την καινοτόμο προσέγγισή του στην εκπαίδευση, την σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του και τον δυναμικό του χαρακτήρα στις διεθνής συνεργασίες.