ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ

Η ανάπτυξη και η στήριξη του θεσμού της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΔΟΣΙΑΣ αποτελεί αυταπόδεικτο στοιχείο αλληλεγγύης, συναδελφικότητας, χειραφέτησης και συλλογικού ενδιαφέροντος, αγάπης στη ζωή και τη δημιουργία.

Το αίμα είναι αγαθό του οποίου η διαδικασία προσπορισμού του δεν μπορεί παρά να καθορίζεται με κοινωνικούς και ΟΧΙ οικονομικούς όρους.

Η εταιρεία μας κινούμενη γύρω από αυτό το πλαίσιο και έχοντας ως πρώτο μέλημα την ανθρώπινη αλληλεγγύη, οργανώνει δύο φορές το χρόνο εθελοντική αιμοδοσία. Στην τράπεζα αίματος της εταιρείας έχουν πρόσβαση εκτός από τους αιμοδότες, όλα τα άτομα που χρήζουν βοήθειας.